TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGI BİLGİSİ

Mehmet Özbek, Muammer Sun, Ertuğrul Bayraktar, Erdal Tuğcular, Burhan Önder

Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi, Mehmet Özbek'in önerisiyle bir komisyon olarak Eylül 1988 - Temmuz 1989 tarihleri arasında yazılmış ve T.C. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır.