PROF. MELİK ERTUĞRUL BAYRAKTARKATAL

“ERTUĞRUL BAYRAKTAR”

 

MESLEKİ DENEYİM

Başkent Üniversitesi, Ankara

Devlet Konservatuvarı Müdürü, Eylül 2008 - ...

 

 • Müzik Bölümü Başkanlığı, Kompozisyon ve Müzik Teorisi Anasanat Dalı Başkanlığı ve Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü görevlerinin yerine getirilmesi.

 • Klasik Armoni, Caz Müziği ve Armonisi, Modal ve Makamsal Armoni, Müzik Teorisi ve Form Bilgisi derslerinin verilmesi.

 • Başkent Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma (BÜMAM) Müdürü

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

Rektör Yardımcısı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Konservatuvar Müdürü, Mart 2003 - Eylül 2008

 

 • Profesörlük ünvanı alınması ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı profesörlüğüne atanması.

 • Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı, Konservatuvar Müdürlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerinin yerine getirilmesi.

 

Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Aralık1986 - Mart 2003

 

 • Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nün kurulması.

 • Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığı görevlerinin yerine getirilmesi.

 • Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik / Doktora derecesinin alınması.

 • “Müzik Kuramları Eğitimi” Ana Bilim Dalı’nda Üniversite Doçenti ünvanının alınması.

 

Gazi Eğitim Enstitüsü, Ankara

Asistanlık, Öğretim Görevlisi, Mart 1979 - Aralık 1986

 

 • Armoni, Kontrpuan ve Müzik Teorisi alanında açılmış olan sınavı kazanarak asistanlık görevinin yerine getirilmesi.

 • Öğretim görevlisi ünvanı alınması.

 

EĞİTİM

Gazi Üniversitesi, Ankara

 • Sanatta Yeterlik/Doktora, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 1990

 • Lisans tamamlama Eğitimi, Haziran 1985

Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü, Ankara

Müzik Öğretmenliği, Eylül 1971 - Eylül 1974

 

 • Prof. Eduard Zuckmayer ve Turgut Aldemir ile Müzik Teorisi, Armoni ve Kulak Eğitimi, Solfej, Nurhan Cangal ile Form Bilgisi, Nurhan Büyükgönenç ile piyano, Şinasi Özel ile ses eğitimi, Saip Egüz ile de Koro ve Koro Eğitimi çalışılması.

 • Ferhunde Erkin ile 1975 -1978 yılları arasında iki yıl süresince piyano çalışılması.

 • Öğrenciliğinin son yılından başlayarak 1974 -1977 yılları arasında iki yıl süresince Muammer Sun ile çalışılması.

 • Kemal İlerici’nin “Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi”nin 1975 -1980 yılları arasında ayrıntılı ve derinlemesine öğrenilmesi.

 • Turgut Aldemir’in asistanı olarak 20. Yüzyıl Müzikleri üzerine çalışılması.

 • Asistanlığı sırasında Orhan Tanrıkulu ile orkestra şefliği çalışılması.

 

MÜZİK ESERLERİ

2019,         "5 Prelüd", Piyano İçin, Müzik Eğitimi Yayınları, Çağdaş Türk Bestecileri Dizisi, Ekim 2019 

2012,         “Zümrüdüanka”,Senfonik Orkestra, Kanun, Ud, Bendir ve Bir Anlatıcı için Halk Masalı (15 Ocak 2012 tarihinde Berlin Senfoni Orkestrası, Berlin Özel Türk Müziği Konservatuvarı sanatçıları tarafından Berlin Filarmoni Orkestrası Büyük Salonunda seslendirilmiştir.)

2009,         “Hattuşa”, Oda Orkestrası, Geleneksel Çalgılar ve Solist için Müzikli Sahne Eseri (Türkiye’de ve Portekiz’de çeşitli kereler seslendirilmiştir.)

2005,         ”Tek Kapıdan” Karma Koro için

2002,         “6 Anatolian Pieces for Guitar”, SCA Editions, Ankara

2001,         “Piyano Parçaları – 1” , Yurtrenkleri Yayınevi

1998,         “Can Kuşu”, Karma Koro için

1981,         “Piyanoda İlk Adımlar”, Eğitsel Müzik Yayınları, Ankara

1978,         “Piyano İçin Üç Parça”, Dağarcık Yayınları, Ankara

 

CD KAYITLARI

2017,         “Kayıklar” piyano parçası, Glazbeni Mostovi Müzik Köprüleri, Hakan Ali Toker - Ivan Horovatic

2016,         “Two Friends in Ankara”, Hafez Moderzadeh, Voices Unveiled

2015,         “Anatolian Pieces”, Eren Süalp, Naxos

2005,         “Tek Kapıdan” isimli koro düzenlemesi, “Kadınlarımız ve Türküler” CD’si içinde, T.C. Başbakanlık kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ekim 2005, Ankara

2001,         ”Anatolian Pieces”, Ahmet Kanneci, BMG

2001,         ”Sel Gider...Kum Kalır...”,  Bengi Bağlama Üçlüsü

1996,         ”Festival Guittarras Del Mundo 96”

1995,         ”Festival Guittarras Del Mundo 95”

 

TİYATRO ve FİLM MÜZİKLERİ

2002,         “Beyond The Ancient Turkey”, VCD, T.C.Kültür Bakanlığı

2000,         “Solgun Bir Sarı Gül”, Uzun Metrajlı Film, TRT

2000,         ”Erenlerin İzinden”, On üç Bölümlük Belgesel Film, TRT

1998,         “Arasta“ Belgesel Film, Filmevi

1993,         “Çanakkale“, Çanakkale Belgeseli Film Müziği, Ankara

1991,         “Büyük Sinbad“ Kısa Metrajlı Film, Filmevi Yapımı, Ankara Film Festivali Ödülü, Ankara

1989,         “Hüznün Çoşkusu Altındağ”, Tiyatro Müziği, Ankara Devlet Tiyatrosu

1985,         “Bir Filiz Vardı”, Tiyatro Müziği, Ankara Halk Tiyatrosu

1984,         ”Banker Tanker”, Politik Güldürü, Tiyatro Müziği, Ankara Halk Tiyatrosu

1982,         ”Atçalı Kel Memet, Tiyatro Müziği, Ankara Halk Tiyatrosu.

 

KİTAP

1989,         “Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi” (Özbek, Sun, Tuğcular ve Önder ile), T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, Eylül 88 – 3 Temmuz 1989.

 

YAZILAR, MAKALELER, BİLDİRİLER

2020,         "Türk Müzik Yaşamında Kemal İlerici" Bayraktarkatal M.E. , Yalınkılıç E. , AKÜ AMADER / ÖZEL SAYI - Eylül 2020,                DOI NO: 10.36442/AMADER.2020.28

2014,         “Makamı Anlamak: Makam Nazariye Tarihinde Başlıca Modeller” Öztürk O.M. , Beşiroğlu Ş. , Bayraktarkatal E. M. , Porte Akademik, 2014; 1(10) 9-36 ( AHIC : Art and Humanities Index )

2013,         “Zanaat ve Sanatın Modern Sonrası...” Başkent Üniversitesi ile SCA Müzik Vakfı tarafından 15. 03. 2013 tarihinde yapılan  “Profesyonel Müzikçileri Yetiştirme Sempozyumu” nda yapılan açılış konuşmasıdır.

2012,         “Ezgisel Kodların Belirlediği Bir Sistem Olarak Makam Kavramı” Okan Murat Öztürk ile, Porte  Akademik-Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, Şubat sf.24-60, İstanbul

2006,         “Müzik ve Psikiyatri Konulu Konferans”, OMÜ, 15.Anadolu Psikiyatri Günleri Özet Kitabı, 14-17 Haziran 2006, s.43, Samsun.

2006,         “Türk Musikisi ve Makamsal Armoni Semineri”, Uluslararası Tarihsel Süreç İçinde Türkiye’de Müzik Kültürü ve Müzik Müzesi Kongresi, T.C. Kültür Bakanlığı ve Bilkent Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2006, Program Kitapçığı s.8, Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul.

2006,         “Berlin Türk Musikisi Özel Konservatuvarı”, Müzik Sanatımız ve AB Süreci, Sevda Cenap And Müzik Vakfı, 17-18 Mart 2006, sf. 115-161, Ankara

2002,         “Türkiye’de 1980 Sonrası Değişim ve Yeşil Pop”, VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Küreselleşme ve Geleneksel Kültür Seksiyon Bildirileri, T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları:2828 s.71-78, Ankara.

2002,         “Dini Müziklerin Popülerleşmesi-Yeşil Pop”, 21. YY. Başında Türkiye’de Müzik    Sempozyumu, Sevda Cenap And Müzik Vakfı,15-16 Mart 2002, s.181-187 Ankara.

2001,         “Geleneksel Müzik”, Konferans (Lütfü Erol ile), T.C.Kültür Bakanlığı, Folklor Araştırmacıları Vakfı, 16 Mayıs 2001, 75.Yıl Tiyatro Salonu, Ankara.

2001,         “Sanat ve Birey”, Konferans Bildirisi (Lütfü Erol ile), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, 7 Mayıs 2001, Ankara.

2000,         “Türkiye’de Müzik” ve ”Makamsal Çokseslilik Atölye Çalışması”, Mayıs 2000, “Konservatorium Für Türkische Musik – Berlin / Almanya.

1999,         “İlköğretimde Müzik Öğretimi” (Uçan ve Yıldız ile), MEB, İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 9, Temmuz 1999, Burdur

1998,         “Kemal İlerici’nin Armonik Dizgesinin Bir Özeti”, A.Say, Makale, Türkiye’nin Müzik Atlası, Borusan Kültür Sanat Yayınları, s.51-54, İstanbul.

1997,         “Der Tonart-Begriff in Der Traditionellen Türkischen Musik”, Bildiri, International Musicological Society, 16th International Congress London: Royal College of Music, 14-20 August 1997, London, England.

1997,         “Minimal Müzik”, Gerhard E.Winkler’den Çeviri, ...ve Müzik Dergisi, Sayı 1, Bahar - Yaz H.Ü. Devlet Konservatuarı Dergisi, Ankara.

1995,         “An Outline of Kemal İlerici Harmonic System”, Makale, The Music Makers in Turkey - A.Say, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, s.51-54, Ankara.

1993,         “Düzyazıdan Müzikselliğe” (Ahmet Say ile birlikte), Yaşar Kemal Günleri 21-22  Mayıs 1993, Edebiyatçılar Derneği, s.40-46, Ankara.

1993,         “Music in Turkey”, Turkish Review-Quarterly Digest, Directorate General of Pres and Information, Summer 1993, pp. 37-65, Ankara.

1993,         “Müzik Öğretimi ve Çağdaş Teknoloji”, Müzik Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, s.140-143, Ankara.

1991,         “Kemal İlerici’nin Türk Müziğinde Çokseslilik Sistemi”, Konferans: Kemal İlerici’yi Anma Günü, Gazi Üniversitesi, 27 Kasım 1991, Ankara.

1988,         “Geleneksel Müziklerimiz ve Çokseslilik Çalışmaları”, Kültür ve Turizm Bakanlığı, I.Müzik Kongresi Bildiriler, 14-18 Haziran 1988, s. 257-258, Ankara  1989, “Müzik Öğretimi ve Çağdaş Teknoloji”, TED VII.Öğretim Toplantısı, 25-26 Mayıs 1989, TED Öğretim Dizisi No.7, s.161-165, Ankara.

1988,         “Gelişen Teknoloji ve Müzik Kurumları”, Bildiri, H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Çağdaş Teknoloji ve Sanat-Bildiriler, GSF Yayınları No:8, s.49-52, Ankara.

1985,         “Bağlamanın Çoksesli Çalınmasında Karşılaşılan Güçlükler”, Bildiri, Çoksesli Müzik Sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Merkezi, 2-4 Mayıs 1985, İstanbul.

1984,         “Kastamonu Yöresinden Üç Halk Türküsünün Çağdaş Türk Müzik Eğitimine Katkıları”, Bildiri (Ali Uçan ve Suna Çevik ile birlikte), Gazi Üniversitesi Kastamonu Kültür Şenliği, 26-27 Mayıs 1984 Kastamonu.

YÖNETİLEN TEZLER (2018 Sonrası)

2020 Ankara, Spektral Müziğin İlk Olgunluk Dönemi; Tristan Murail'in Desintegrations ve Ethers Eserlerinin Analizi, Eş Danışman Dr.Tolga Yayalar, Kübra Sultan Aytulun, Yüksek Lisans Tezi

2019 Ankara, "Türkiye'de 1934-1936 Yılları Arasında Ankara ve İstanbul Radyoları'ndan Geleneksel Türk ( Alaturka ) Musikisi'nin Yayınlarının Yasaklanması ve Türk Toplumu Üzerindeki Etkileri, Cevdet Mithat Canver, Yüksek Lisans Tezi

2019 Ankara, "Türkiye'de Popüler Müzik Kültürünün Yaygınlaştığı 1960'lı ve 1970'li Yıllarda Samsun", Oğulcan Pehlivan, 

Eş Danışman, Prof. Dr. Tülay Uğuzman, Yüksek Lisans Tezi.

2019 Ankara, "Beat Kuşağı ve Müzik Etkileşimi", Renan Güçyener, Yüksek Lisans Tezi.

2019 Ankara,"Besteci, Müzikolog Kemal İlerici'nin 'Bestecilik Bakımından Türk Müziği Armonisi' ve Öğrencisi M. Ertuğrul Bayraktarkatal'ın Makamsal Armoni Yaklaşımları", Erdinç Yalınkılıç, Yüksek Lisans Tezi.

2019 Ankara, "Türkiye'de 1934-1936 Yılları Arasında, Ankara ve İstanbul Radyoları'ndan Geleneksel Türk (Alaturka) Musikisinin Yayınlarının Yasaklanması ve Türk Toplumu Üzerindeki Etkileri", Cevdet Mithat Canver, Yüksek Lisans Tezi.

2019 Ankara, "Makamsal Çokseslilik ve Gitar İçin Uygulamalar, Doğaçlamalar", Onur Aymergen, Yüksek Lisans Tezi.

2018 Ankara, "Skryabin'in Evreninde Teozofi ve Sembolizim", Yiğit Salih Koy, Yüksek Lisans Tezi.