top of page

 

PROF. MELİK ERTUĞRUL BAYRAKTARKATAL

“ERTUĞRUL BAYRAKTAR”

 

MESLEKİ DENEYİM

Başkent Üniversitesi, Ankara

 • Devlet Konservatuvarı Müdürü, Şubat 2012 - Şubat 2023

 • Müzik Bölümü Başkanlığı, Kompozisyon ve Müzik Teorisi Anasanat Dalı Başkanlığı ve Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü görevleri,

 • Klasik Armoni, Caz Müziği ve Armonisi, Modal ve Makamsal Armoni, Müzik Teorisi ve Form Bilgisi dersleri öğretmenliği, 

 • Başkent Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma (BÜMAM) Müdürlüğü, Kasım 2016 - 

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

Rektör Yardımcısı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Konservatuvar Müdürü, Mart 2003 - Eylül 2008

 

 • Profesörlük ünvanı alınması ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı profesörlüğüne atanma,

 • Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı, Konservatuvar Müdürlüğü,

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

 • Rektör Yardımcılığı görevleri,

 

Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Aralık1986 - Mart 2003

 

 • Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nün kurulması,

 • Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığı görevleri,

 • Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik / Doktora derecesinin alınması,

 • “Müzik Kuramları Eğitimi” Ana Bilim Dalı’nda Üniversite Doçenti ünvanının alınması,

 

Gazi Eğitim Enstitüsü, Ankara

Asistanlık, Öğretim Görevlisi, Mart 1979 - Aralık 1986

 

 • Armoni, Kontrpuan ve Müzik Teorisi alanında açılmış olan sınavı kazanarak asistanlık görevi,

 • Öğretim görevlisi olarak atanma,

 

EĞİTİM

Gazi Üniversitesi, Ankara

 • Sanatta Yeterlik/Doktora, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 1990,

 • Lisans tamamlama Eğitimi, Haziran 1985,

Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü, Ankara

Müzik Öğretmenliği, Eylül 1971 - Eylül 1974

 

 • Prof. Eduard Zuckmayer ve Turgut Aldemir ile Müzik Teorisi, Armoni ve Kulak Eğitimi, Solfej, Nurhan Cangal ile Form Bilgisi,

 • Nurhan Büyükgönenç ile piyano, Şinasi Özel ile ses eğitimi, Saip Egüz ile de Koro ve Koro Eğitimi çalışılması,

 • Ferhunde Erkin ile 1975 -1978 yılları arasında piyano çalışılması.

 • Öğrenciliğinin son yılından başlayarak 1972 -1975 yılları arasında Prof. Muammer Sun ile çalışılması,

 • Kemal İlerici’yle 1975-1980 yılları arasında çalışılarak  “Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi”nin ayrıntılı öğrenilmesi,

 • Prof. Turgut Aldemir’in asistanı olarak 20. Yüzyıl Müzikleri üzerine çalışılması,

 • Asistanlığı süresince Orhan Tanrıkulu ile orkestra şefliği çalışılması,

 

MÜZİK ESERLERİ

2022,         "Tek Kapıdan", For STAB Voices a cappella, Folk Song From Amasya Turkey, The Sharon Gratto Global Music Series,

Pavane Publising, Şubat 2022.

2019,         "5 Prelüd", Piyano İçin, Müzik Eğitimi Yayınları, Çağdaş Türk Bestecileri Dizisi, Ekim 2019. 

2012,         “Zümrüdüanka”,Senfonik Orkestra, Kanun, Ud, Bendir ve Bir Anlatıcı için Halk Masalı.

(15 Ocak 2012 tarihinde Berlin Senfoni Orkestrası, Berlin Özel Türk Müziği Konservatuvarı sanatçıları tarafından

Berlin Filarmoni Orkestrası Büyük Salonunda seslendirilmiştir ).

2009,         “Hattuşa”, Oda Orkestrası, Geleneksel Çalgılar ve Solist için Müzikli Sahne Eseri

(Türkiye’de ve Portekiz’de çeşitli kereler seslendirilmiştir ).

2005,         ”Tek Kapıdan” Karma Koro için.

2002,         “6 Anatolian Pieces for Guitar”, SCA Editions, Ankara.

2001,         “Piyano Parçaları – 1” , Yurtrenkleri Yayınevi.

1998,         “Can Kuşu”, Karma Koro için.

1981,         “Piyanoda İlk Adımlar”, Eğitsel Müzik Yayınları, Ankara.

1978,         “Piyano İçin Üç Parça”, Dağarcık Yayınları, Ankara.

 

CD KAYITLARI

2017,         “Kayıklar” piyano parçası, Glazbeni Mostovi Müzik Köprüleri, Hakan Ali Toker - Ivan Horovatic.

2016,         “Two Friends in Ankara”, Hafez Moderzadeh, Voices Unveiled.

2015,         “Anatolian Pieces”, Eren Süalp, Naxos.

2005,         “Tek Kapıdan” isimli koro düzenlemesi, “Kadınlarımız ve Türküler” CD’si içinde

T.C. Başbakanlık kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ekim 2005, Ankara.

2001,         ”Anatolian Pieces”, Ahmet Kanneci, BMG.

2001,         ”Sel Gider...Kum Kalır...”,  Bengi Bağlama Üçlüsü.

1996,         ”Festival Guittarras Del Mundo 96”.

1995,         ”Festival Guittarras Del Mundo 95”.

 

TİYATRO ve FİLM MÜZİKLERİ

2002,         “Beyond The Ancient Turkey”, VCD, T.C.Kültür Bakanlığı.

2000,         “Solgun Bir Sarı Gül”, Uzun Metrajlı Film, TRT.

2000,         ”Erenlerin İzinden”, On üç Bölümlük Belgesel Film, TRT.

1998,         “Arasta“ Belgesel Film, Filmevi.

1993,         “Çanakkale“, Çanakkale Belgeseli Film Müziği, Ankara.

1991,         “Büyük Sinbad“ Kısa Metrajlı Film, Filmevi Yapımı, Ankara Film Festivali Ödülü, Ankara.

1989,         “Hüznün Çoşkusu Altındağ”, Tiyatro Müziği, Ankara Devlet Tiyatrosu.

1985,         “Bir Filiz Vardı”, Tiyatro Müziği, Ankara Halk Tiyatrosu.

1984,         ”Banker Tanker”, Politik Güldürü, Tiyatro Müziği, Ankara Halk Tiyatrosu.

1982,         ”Atçalı Kel Memet, Tiyatro Müziği, Ankara Halk Tiyatrosu.

 

KİTAP

1989,         “Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi” (Özbek, Sun, Tuğcular ve Önder ile), T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Eylül 88 – 3 Temmuz 1989.

 

YAZILAR, MAKALELER, BİLDİRİLER

2023,          "Proposing a Makâm Model Based on Melodic Nuclei- Examples from the Hüseynî and Uşşâk Families: Hüseynî,

Gülizâr, Muhayyer, Uşşâk, Bayâti, Nevâ and Gerdâniye", Analytical Approaches to World Musics, AAWM Journal 11/1 (2023)
Examples from the Hüseynî and Uşşâk Families: Hüseynî, Gülizâr, Muhayyer, Uşşâk, Bayâti, Nevâ and Gerdâniye

2022,         "A Melodic Nuclei Approach towards Understanding Makâm-Based Motifs, Bayraktarkatal M.E., Güray Cenk,

Motif-Centrycity and Micro-Variation in Traditional Music, International Symposium, 9-12 November 2022, mdv-Wien.

2021,         "Proposing a makam model based on melodic nuclei", M.E. Bayraktarkatal, Cenk Güray, The XI.International Symposium

of the "Makam" Study Group of the International Council for Traditional Music (ICTM), 11-13 November 2021.                         

2021,         "Makamın Yapı Taşı" M.E. Bayraktarkatal, Cenk Güray, Makam Müziği Atlası, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2021.

2020,         "Türk Müzik Yaşamında Kemal İlerici" Bayraktarkatal M.E. , Yalınkılıç E. , AKÜ AMADER / ÖZEL SAYI - Eylül 2020, 

DOI NO: 10.36442/AMADER.2020.28.

2014,         “Makamı Anlamak: Makam Nazariye Tarihinde Başlıca Modeller” Öztürk O.M. , Beşiroğlu Ş. , Bayraktarkatal E. M.

Porte Akademik, 2014; 1(10) 9-36 ( AHIC : Art and Humanities Index ).

2013,         “Zanaat ve Sanatın Modern Sonrası...” Başkent Üniversitesi ile SCA Müzik Vakfı tarafından 15. 03. 2013 tarihinde yapılan 

“Profesyonel Müzikçileri Yetiştirme Sempozyumu” nda yapılan açılış konuşmasıdır.

2012,         “Ezgisel Kodların Belirlediği Bir Sistem Olarak Makam Kavramı” Okan Murat Öztürk ile,

Porte  Akademik-Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, Şubat sf.24-60, İstanbul.

2006,         “Müzik ve Psikiyatri Konulu Konferans”, OMÜ, 15.Anadolu Psikiyatri Günleri Özet Kitabı, 14-17 Haziran 2006, s.43, Samsun.

2006,         “Türk Musikisi ve Makamsal Armoni Semineri”, Uluslararası Tarihsel Süreç İçinde Türkiye’de Müzik Kültürü ve Müzik Müzesi

Kongresi, T.C. Kültür Bakanlığı ve Bilkent Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2006, Program Kitapçığı s.8, Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul.

2006,         “Berlin Türk Musikisi Özel Konservatuvarı”, Müzik Sanatımız ve AB Süreci, Sevda Cenap And Müzik Vakfı

17-18 Mart 2006, sf. 115-161, Ankara.

2002,         “Türkiye’de 1980 Sonrası Değişim ve Yeşil Pop”, VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi,

Küreselleşme ve Geleneksel Kültür Seksiyon Bildirileri, T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları:2828 s.71-78, Ankara.

2002,         “Dini Müziklerin Popülerleşmesi-Yeşil Pop”, 21. YY. Başında Türkiye’de Müzik Sempozyumu,

Sevda Cenap And Müzik Vakfı,15-16 Mart 2002, s.181-187 Ankara.

2001,         “Geleneksel Müzik”, Konferans (Lütfü Erol ile), T.C.Kültür Bakanlığı, Folklor Araştırmacıları Vakfı, 16 Mayıs 2001,

75.Yıl Tiyatro Salonu, Ankara.

2001,         “Sanat ve Birey”, Konferans Bildirisi (Lütfü Erol ile), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü,

7 Mayıs 2001, Ankara.

2000,         “Türkiye’de Müzik” ve ”Makamsal Çokseslilik Atölye Çalışması”, Mayıs 2000, “Konservatorium Für Türkische Musik

Berlin / Almanya.

1999,         “İlköğretimde Müzik Öğretimi” (Uçan ve Yıldız ile), MEB, İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 9,

Temmuz 1999, Burdur.

1998,         “Kemal İlerici’nin Armonik Dizgesinin Bir Özeti”, A.Say, Makale, Türkiye’nin Müzik Atlası, Borusan Kültür Sanat Yayınları,

s.51-54, İstanbul.

1997,         “Der Tonart-Begriff in Der Traditionellen Türkischen Musik”, Bildiri, International Musicological Society,

16th International Congress London: Royal College of Music, 14-20 August 1997, London, England.

1997,         “Minimal Müzik”, Gerhard E.Winkler’den Çeviri, ...ve Müzik Dergisi, Sayı 1,

Bahar - Yaz H.Ü. Devlet Konservatuarı Dergisi, Ankara.

1995,         “An Outline of Kemal İlerici Harmonic System”, Makale, The Music Makers in Turkey - A.Say,

Müzik Ansiklopedisi Yayınları, s.51-54, Ankara.

1993,         “Düzyazıdan Müzikselliğe” (Ahmet Say ile birlikte), Yaşar Kemal Günleri 21-22  Mayıs 1993,

Edebiyatçılar Derneği, s.40-46, Ankara.

1993,         “Music in Turkey”, Turkish Review-Quarterly Digest, Directorate General of Press and Information,

Summer 1993, pp. 37-65, Ankara.

1993,         “Müzik Öğretimi ve Çağdaş Teknoloji”, Müzik Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, s.140-143, Ankara.

1991,         “Kemal İlerici’nin Türk Müziğinde Çokseslilik Sistemi”, Konferans: Kemal İlerici’yi Anma Günü,

Gazi Üniversitesi, 27 Kasım 1991, Ankara.

1989,         “Müzik Öğretimi ve Çağdaş Teknoloji”, TED VII.Öğretim Toplantısı, 25-26 Mayıs 1989, TED Öğretim Dizisi No.7, s.161-165,Ankara.

1988,         “Geleneksel Müziklerimiz ve Çokseslilik Çalışmaları”, Kültür ve Turizm Bakanlığı, I.Müzik Kongresi Bildiriler, 14-18 Haziran 1988

s. 257-258, Ankara.  

1988,         “Gelişen Teknoloji ve Müzik Kurumları”, Bildiri, H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Çağdaş Teknoloji ve Sanat-Bildiriler,

GSF Yayınları No:8, s.49-52, Ankara.

1985,         “Bağlamanın Çoksesli Çalınmasında Karşılaşılan Güçlükler”, Bildiri, Çoksesli Müzik Sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Atatürk Kültür Merkezi, 2-4 Mayıs 1985, İstanbul.

1984,         “Kastamonu Yöresinden Üç Halk Türküsünün Çağdaş Türk Müzik Eğitimine Katkıları”, Bildiri (Ali Uçan ve Suna Çevik ile birlikte),

Gazi Üniversitesi Kastamonu Kültür Şenliği, 26-27 Mayıs 1984 Kastamonu.

YÖNETİLEN TEZLER

2020 Ankara, Artvin İli Yöresinde Zurna ve Tulum, Onur Yeni, Yüksek Lisans Tezi. 

2020 Ankara, Spektral Müziğin İlk Olgunluk Dönemi; Tristan Murail'in Desintegrations ve Ethers Eserlerinin Analizi,

Eş Danışman Dr.Tolga Yayalar, Kübra Sultan Aytulun, Yüksek Lisans Tezi.

2019 Ankara, "Türkiye'de 1934-1936 Yılları Arasında Ankara ve İstanbul Radyoları'ndan Geleneksel Türk ( Alaturka ) Musikisi'nin

Yayınlarının Yasaklanması ve Türk Toplumu Üzerindeki Etkileri, Cevdet Mithat Canver, Yüksek Lisans Tezi.

2019 Ankara, "Türkiye'de Popüler Müzik Kültürünün Yaygınlaştığı 1960'lı ve 1970'li Yıllarda Samsun", Oğulcan Pehlivan, 

Eş Danışman, Prof. Dr. Tülay Uğuzman, Yüksek Lisans Tezi.

2019 Ankara, "Beat Kuşağı ve Müzik Etkileşimi", Renan Güçyener, Yüksek Lisans Tezi.

2019 Ankara,"Besteci, Müzikolog Kemal İlerici'nin 'Bestecilik Bakımından Türk Müziği Armonisi' ve Öğrencisi M. Ertuğrul Bayraktarkatal'ın

Makamsal Armoni Yaklaşımları", Erdinç Yalınkılıç, Yüksek Lisans Tezi.

2019 Ankara, "Makamsal Çokseslilik ve Gitar İçin Uygulamalar, Doğaçlamalar", Onur Aymergen, Yüksek Lisans Tezi.

2018 Ankara, "Skryabin'in Evreninde Teozofi ve Sembolizim", Yiğit Salih Koy, Yüksek Lisans Tezi.

2014 Ankara,"Makam Müziğinde Ezgi ve Makam İlişkisinin Analizi ve Yorumlanması Açısından Yeni Bir Yaklaşım: Perde Düzenleri ve

Makamsal Ezgi Çekirdekleri", Okan Murat Öztürk, Doktora Tezi, Danışman, Prof.Dr. Şehvar Beşiroğlu,

Eş Danışman, Prof. M.Ertuğrul Bayraktarkatal

2002, Ankara, "Amasya’da Yaşayan 15 Yaş Üzeri Nüfusun Dinlediği Müzik Türlerinin Sosyokültürel Faktörlere

Göre Dağılım" Nazlı Yener, Yüksek Lisans Tezi

2002, Ankara, "Çamlıhemşin Yöresi Hemşin Halkının Toplumsal Yaşamında Tulum ve Horon’un Yeri ve İşlevleri", 

Duygu Ulusoy, Yüksek Lisans Tezi.

2002, Ankara, "Anadolu Pop/Anadolu Rock Müziğinin Ortaya Çıkış Koşulları,ve Sürecinin Bu Müziğin,Halk Müziği,Pop/Rock Müziği İle İlişkisinin

İncelenmesi", Ayşe Hande Orhan, Yüksek Lisans Tezi.   

2001, Ankara, "Kemal İlerici,Hayatı,Eserleri ve Müzikolojiye Katkıları",Gülen Ada Tanır, Yüksek Lisans Tezi.

2001, Ankara, "Uzun Havalar", Aylin Küçükçelebi, Yüksek Lisans Tezi. 

2000, Ankara, "Ahmed Adnan Saygun’un Birinci, Üçüncü, ve Beşinci Senfonilerinde Birinci Bölümlerin Bestecilik ve

Orkestra Şefliği Açısından İncelenmesi", Yiğit Aydın, Yüksek Lisans Tezi.

1997 Ankara,  Kırıkkale İlinin Keskin İlçesine Bağlı Olan Mehbetbeyobası’nın Düğün Gelenekleri Kına Adetleri,

Gelin Övme ve Gelin Güldürme Havaları" Fatma Pehlivanlı, Yüksek Lisans Tezi.

1997 Ankara, "Ayaş İlçesi Oltan Köyü Düğün Gelenekleri, Kına Adetleri, Kına Türküleri",Burcu Tunakan,

Yüksek Lisans Tezi.

1997 Ankara,  "Geçmişten Günümüze Karaşar Folkloru",Günay Günaydın, Yüksek Lisans Tezi.

MELİK ERTUĞRUL BAYRAKTARKATAL / "ERTUĞRUL BAYRAKTAR"

16 Haziran 1951 tarihinde Samsun’ da Ondokuzmayıs mahallesi Süleymaniye sokakta doğdu (nüfusa kayıt tarihi 22 Ağustos 1951).

Annesi ev hanımı Kudret Hanım, babası Karayolları 7. Bölge memurlarından Hüseyin Bey’dir. 15. 03. 1979 tarihinde Ankara Devlet Opera

ve Balesi Orkestrası keman sanatçısı Nilüfer Korkut’la evlendi.  22. 05. 1984 tarihinde oğlu Can dünyaya geldi.  Can Elektrik – Elektronik

Mühendisidir. Ortanca erkek kardeşi İç Mimar Ercüment ve küçük kardeşi Gemi İnşaat ve Makineleri Mühendisi, İTÜ öğretim üyesi

Doç. Dr. Ertekin Bayraktarkatal’dır. Aylin, Linda ve Mert yeğenleridir. Sanat eserlerinde kısaltılmış olarak Ertuğrul Bayraktar ismini

kullanmaktadır.

 

Samsun’ da İstiklal İlkokulu, Mithat Paşa Ortaokulu ve Ondokuzmayıs Lisesi’ni bitirdi. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’nden 

1973 -1974 öğretim yılında mezun oldu ve Müzik Bölümü Öğretmenler Kurulu kararı ile Ankara Öğretmen Okulu bünyesinde bulunan

Müzik Semineri öğretmenliğine atandı. 1975’de Ankara Bala Karakeçili Ortaokulu’nda görevlendirildi ve burada bir yıl çalıştı. 1976 – 77

öğretim yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu ikinci üniversite olarak kazandı ve bir yıl okudu.

Bu süre içinde Ankara Atıf Bey Akşam Ortaokulu müzik öğretmenliğine atanan Bayraktarkatal 1977 yazında askere alındı. Tuzla Piyade

Okulu’ ndaki eğitiminden sonra özel kura ile Askeri Muzıka Hazırlama ve Sınıf Okulu’nda atandı ve Ocak 1979’ da terhis oldu.

 

Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’nün açmış olduğu asistanlık sınavını “Armoni, Kontrpuan ve Müzik Teorisi “alanında kazanarak

5 Mart 1979 tarihinde göreve başladı. 1982 yılında öğretim görevlisi oldu.  1985 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik

Eğitimi lisans tamamlama programını bitirdi. 1986 Aralık ayında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’ne

geçen Bayraktarkatal bu bölümün kuruluş çalışmalarında yer aldı. Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığı görevlerini yaptı.  

 

26.01.1990 tarihinde Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik / Doktora derecesini aldı. 06.10.1995 tarihinde

“Müzik Kuramları Eğitimi” Anabilim Dalı’nda Üniversite Doçenti unvanı alan Bayraktarkatal; 03.03.2003 tarihinde Ondokuzmayıs

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı profesörlüğüne atandı. Burada; Eğitim Fakültesi Dekan

Yardımcılığı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı, Konservatuvar Müdürlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör

yardımcılığı görevlerinde bulundu.  

01.09.2008 tarihinde de kuruluşunda yer aldığı Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Kompozisyon ve Müzik

Teorisi Anasanat Dalı profesörlüğüne atanan Bayraktarkatal Müzik Bölümü Başkanlığı, Kompozisyon ve Müzik Teorisi Anasanat Dalı

Başkanlığı ve Devlet  Konservatuvarı Müdürlüğü  görevlerini yapmıştır. Armoni, Caz Müziği ve Armonisi, Modal ve Makamsal Armoni,

Müzik Teorisi ve Form Bilgisi, Türkiye'de Müzik Modernleşmesi dersleri vermektedir.

 

Küçük yaşlardan başlayarak amatör olarak müzik eğitimi aldı. Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’nde Prof. Eduard Zuckmayer,

Erdoğan Okyay ve Turgut Aldemir ile Müzik Teorisi, Armoni ve Kulak Eğitimi, Solfej, Nurhan Cangal ile Form Bilgisi,

Nurhan Büyükgönenç ile piyano, Neşe Pars ve Şinasi Özel ile ses eğitimi, Saip Egüz ile de Koro ve Koro Eğitimi çalıştı. Öğrenciliğinin son

yılında Muammer Sun’ la çalışmaya başladı ve bu çalışma üç yıl sürdü. Mezuniyeti sonrasında iki yıl süre ile Ferhunde Erkin’le piyano

çalıştı. Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü'nde Turgut Aldemir’ in asistanı olan Bayraktarkatal Aldemir’le 20. Yüzyıl müzikleri üzerine

çalıştı. Asistanlığı sırasında piyano çalışmalarını Süleyman Sırrı Güner ile orkestra şefliği çalışmalarını da Orhan Tanrıkulu ile sürdürdü.

 

1975 yılı yazında Kemal İlerici ile çalışmaya başlayan Bayraktarkatal’ ın çalışmaları 1980 yılına kadar devam etti. Kemal İlerici’ nin

“Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi” ni ayrıntılı ve derinlemesine öğrendi. Kemal İlerici ile karşılaşması hayatının önemli bir

dönüm noktası olup, meslek hayatında Makam Bilgisi ve Makamsal Armoni üzerine yoğunlaştı ve bu sistemi kendine özgü yöntemlerle

geliştirdi. Alanı “Müzik Kuramları Eğitimi” olan Bayraktarkatal; Etnomüzikoloji araştırmalarının yanısıra bestecidir ve birçok bestesi

seslendirilmiş, kayıt edilmiştir. Bestelerinde kullandığı dil; makamlar, usuller, makamsal armoni ve geleneksel müzik kültürümüzdeki

yerlilikten kaynaklanmaktadır. 

bottom of page