top of page

TEK KAPIDAN

 

Ertuğrul Bayraktar / Karma Koro İçin

"Tek kapıdan çıktım yüzüm peçeli" sözleriyle başlayan Amasya ağıtı, Amasya valisi Sayın Hüseyin Poroy'un isteği üzerine yazılmıştır. İlk kez Amasya'da şef Ahter Destan yönetiminde Ankapella Korosu tarafından seslendirilmiştir. Ekim 2005 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu şef İbrahim Yazıcı ile kayıt etmiştir. Bu çalışma bir çok bestecinin katıldığı bir buklet olarak "Kadına Karşı Şiddete Son" projesi olarak gerçekleşmiştir.

 "Tek Kapıdan", The Sharon Gratto Global Music Series, Pavane Publising tarafından Şubat 2022'de ABD'de basımıştır.

Tek KapıdanKTB Çoksesli Korosu
00:00 / 04:02
Tek Kapıdan ABD ilk sayfa.jpg
bottom of page